«Ο Άγιος Σάββας Σερβίας»

Φωτογραφίες από την έκθεση «Ο Άγιος Σάββας Σερβίας» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,
πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων, «Κυριάκος Κρόκος»

από: 08/06/2017 έως 11/09/2017

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης,
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υπουργείο Πολιτισμού Σερβίας,
Ιστορικό Μουσείο Σερβίας.