'Εκθεση 4ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής, Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

'Εκθεση 4ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής του Τμήματος Εικ. & Εφαρμ. Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. στην Πινακοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.