«Μαντήλια και Σουδάρια» - Νίκος Τερζής

Έκθεση του Νίκου Τερζή στην Vlassis Art Gallery, Βεροίας 6 Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη.

Διάρκεια έκθεσης: 20/2/2019 έως 20/3/2019.